Środowisko globalne, środowisko lokalne, relacje społeczne, media, migracje

Celem tej sesji jest podjęcie naukowego namysłu, prezentacja wyników badań oraz dyskusja dotycząca znaczenia dla pedagogiki, oświaty i kultury przemian na różnych poziomach, od globalnego do lokalnych, we współczesnych relacjach społecznych. Zmiany te często opisywane są w dyskursie kryzysu zaufania społecznego i wspólnotowości. Dla współczesnych zmian Kluczowe są trzy powiązane procesy: komunikacyjna rewolucja cyfrowa, globalizacja i nasilone migracje. Zależy nam by przedstawiane w tej sesji referaty ukazywały nie tylko statyczny obraz rzeczywistości, ale również uchwyciły dynamikę zmian charakterystycznych dla współczesności. Obszary tematyczne tej sesji, osadzone zarówno w lokalnych, krajowych, europejskich i światowych kontekstach, obejmują między innymi, takie zagadnienia jak:

  • Społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne przemiany o zasięgu globalnym jako wyzwanie dla edukacji i oświaty.
  • Globalne a lokalne trendy w nauczaniu i wychowaniu.
  • Edukacja i tworzenie globalnej/lokalnej elity oraz procesy globalnej/lokalnej marginalizacji.
  • Znaczenie środowisk lokalnych, w tym małych ojczyzn, dla wychowania i edukacji.
  • Rola kultury popularnej w kształtowaniu globalnej/lokalnej tożsamości.
  • Rola grup mniejszościowych w budowaniu ponowoczesnych społeczeństw.
  • Konflikty międzygrupowe a tożsamość i spójność społeczna.
  • Wpływ mediów, szczególnie cyfrowych, na relacje międzyludzkie i międzygrupowe.
  • Niebezpieczne zjawiska związane z nowymi mediami (mowa nienawiści; fake news) a wychowanie młodego pokolenia.
  • Współczesne migracje jako wyzwanie dla pedagogiki, oświaty i środowisk lokalnych.

Comments are closed.