Organizatorzy Jubileuszowego X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu naukowym w Warszawie.Mieliśmy sposobność wysłuchania wielu interesujących i wartościowych poznawczo wykładów i referatów. Miały miejsce ważne, bogate w owocne wnioski dyskusje. Był to wielowątkowy dialog przedstawicieli licznych subdyscyplin pedagogicznych, badaczy o różnych orientacjach metodologicznych, prowadzących badania na wielu polach. Wierzymy, że Zjazd był inspirującym przeżyciem intelektualnym sprzyjajacym rozwojowi pedagogiki jako dyscypliny oraz spotkaniem zacieśniającym więzi interpersonalne w trudnym czasie nasilenia podziałów i napięć społecznych.

Uczestnicy Zjazdu przez aklamację przyjęli stanowisko, będące apelem do polskich władz o podjęcie działań w celu zakończenia sytuacji kryzysowej w oświacie.

Przewodniczący Zjazdu:                                                                  Przewodnicząca PTP

Prof., dr hab. Anna Wiłkomirska                                                         Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Stanowisko X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego wobec następstw zmian w oświacie [POBIERZ PDF]

Materiały FOTO

Materiały VIDEO