Sesje Posterowe

Sesja posterowa – pobierz PDF

Plakaty interaktywne:

Koordynator:
dr Małgorzata Jabłonowska (APS)

Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40

Budynek C, hol I piętro,  przed Aulą im. J. Korczaka

1

Dr Diana Aksamit (APS) – Przyszłość dorosłych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w subiektywnych relacjach matek. Studium jakościowe w Polsce

2

Dr Ilona Fajfer-Kruczek (UŚ), Dr Sylwia Wrona (UŚ) – Projekt w edukacji akademickiej – od integralnej wiedzy do skutecznej praktyki resocjalizacyjnej

3

Dr Monika Gromadzka(UW), Dr Michał Mijal (UW) – Edukacyjny escape room –wyzwania i ograniczenia

4

Dr hab. Małgorzata Kaliszewska, prof. UJK – Wyzyskiwanie w praktyce akademickiej impulsów „przełomu dwoistości”

5

Mgr Klaudia Kowalska (UAM), Dr hab. Michał Klichowski (UAM) – Ignorowanie słów na rzecz obrazów: eksperyment 1-back

6

dr hab. Małgorzata Makiewicz (US) – Fotografia dla edukacji matematycznej. Wizualne drogi do reprezentacji symbolicznych

7

Mgr Ewelina Młynarczyk-Karabin (APS) -Wybrane aspekty funkcjonowania kobiet ze spektrum autyzmu.

8

Dr Dorota Prysak (UŚ) – Dziś uczę się, jutro pracuję 

Comments are closed.