Sekcje Tematyczne

 1. Polityka edukacyjna, szkoła, instytucje edukacyjne
  Prof.dr hab. Bogusław Śliwerski, Prof.dr hab. Mirosław J. Szymański.
  Lista zaakceptowanych wystąpień i program szczegółowy
 2. Nauczyciel
  Prof.dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, dr hab. Piotr Kostyło, prof.UKW
  Lista zaakceptowanych wystąpień i program szczegółowy

 3. Młodzież, uczeń, student, słuchacz
  Prof.dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, Prof.dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
  Lista zaakceptowanych wystąpień i program szczegółowy

 1. Rodzina, dziecko, opieka, instytucje wychowania
  Dr hab. Maria Kolankiewicz, Prof.dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur
  Lista  zaakceptowanych wystąpień i program szczegółowy

 1. Rynek pracy, rozwój zawodowy, oczekiwania pracodawców
  Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, Prof.dr hab. Magdalena Piorunek
  Lista zaakceptowanych wystąpień i program szczegółowy

 1. Środowisko globalne, środowisko lokalne, relacje społeczne, grupy społeczne, media, migracje –
  Prof.dr hab. Anna Wiłkomirska, Prof.dr hab. Zbyszko Melosik
  Lista zaakceptowanych wystąpień i program szczegółowy

 1. Metodologia badań humanistycznych i społecznych
  Prof.dr hab. Krzysztof Rubacha, Prof.dr hab. Dariusz Kubinowski
  Lista zaakceptowanych wystąpień i program szczegółowy

Comments are closed.