Komitet Programowy

Przewodnicząca Komitetu Programowego – prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak

Wiceprzewodnicząca – dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UW-M

 

Członkami Komitetu są osoby odpowiedzialne za prace Sekcji – obszarów problemowych

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Prof. dr hab. Mirosław J. Szymański

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Dr hab. Piotr Kostyło, prof.UKW

Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

Prof. Maria Kolankiewicz, Prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, Prof. dr hab. Magdalena Piorunek

Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska, Prof. dr hab. Zbyszko Melosik

Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha, Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski

Comments are closed.