Szczegółowy Program Zjazdu

18 września 2019 (środa)
Uniwersytet Warszawski Audytorium Maximum, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

11.00–14.00 Rejestracja uczestników
14.00–15.00 Uroczyste otwarcie
15.00–15.30 Wręczenie medali i wyróżnień PTP
15.30–16.30 Wykłady Jubileuszowe
16.30–17.00 Przerwa kawowa
17.00–18.00 Spektakl teatralny: „Mury I i Mury II” 
19.0021.00 Kolacja powitalna (Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, Sala im M.Skłodowskiej-Curie, IV piętro)

 

19 września 2019 (czwartek)
Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, ul Szczęśliwicka 40

9.00–10.30 Wykłady plenarne

Sesje równoległe: WP1 i WP2

Sesja WP1:
Budynek  C (parter), Aula: A

Prowadzenie: Dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik (UMK)
Książka jako ‘złoty standard’ w naukach humanistycznych i społecznych

Prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek (UG)
‘No Future’. Drogi wyjścia, linie ucieczki i teraźniejszość jako międzywojnie

Sesja WP2:
Budynek C (parter), Aula B

Prowadzenie: Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

Prof. dr hab. Stefan Michał Kwiatkowski (APS)
Prognozowanie rozwoju systemuedukacji w kontekście wyzwań natury globalnej

Prof. dr hab. Tadeusz Pilch (UW)
Myśl pedagogiczna i edukacja wobec anomii, bierności obywatelskiej, dysfunkcjonalności władzy i demokracji proceduralne

Dr hab. Andrzej Maciej Kaniowski, prof. UŁ
Autonomia wyzwaniem dla naszej edukacji

10.30–11.00 Przerwa kawowa
11.00–13.00 Obrady w sekcjach i sympozjach specjalnych

Sekcja 1: Polityka edukacyjna, szkoła, instytucje edukacyjne (Budynek: C Sale: 3310, 3305)

Sekcja 2: Nauczyciel (Budynek: ​C, Sale: ​3232, 3235)

Sekcja 3: Młodzież, uczeń, student, słuchacz (Budynek: C, Sale: 3605,3628)

Sekcja 4: Rodzina, dziecko, opieka, instytucje wychowania (Budynek: A, Sale: 1205, 1206)

Sekcja 5: Rynek pracy, rozwój zawodowy, oczekiwania pracodawców (Budynek: C, Sala: 3213)

Sekcja 6: Środowisko globalne, środowisko lokalne, relacje społeczne, grupy społeczne, media, migracje (Budynek: A, Sale: 1203, 1204)

Sekcja 7: Metodologia badań humanistycznych i społecznych (Budynek: C, Sala: 3526)

 

Sympozjum 1: Zdolności i twórczość. Problemy, koncepcje, perspektywy
Budynek: C Sala: 3628,
10:30-12:00 Zdolności
12.00-13.00 Twórczość

 

Sympozjum 3: Dziedzictwo idei i dramat losów czołowych postaci pedagogiki polskiej w XX wieku: historia, analiza i krytyka więzi i pęknięć międzypokoleniowych (Budynek: ​A, Sala:​1104)

 

Sympozjum 8: (Nie)bezpieczeństwo ontologiczne. Człowiek współczesny w matni znaczeń, zagrożeń i symboli. (Budynek: ​C, Sala: ​3634)

13.00–14.30 Obiad
14.30–16.00 Obrady w sekcjach i sympozjach specjalnych

Sekcja 1: Polityka edukacyjna, szkoła, instytucje edukacyjne (Budynek: C Sale: 3310, 3305)

Sekcja 2: Nauczyciel (Budynek: ​C, Sale: ​3232, 3235)

Sekcja 3: Młodzież, uczeń, student, słuchacz (Budynek: C, Sale: 3605,3628)

Sekcja 4: Rodzina, dziecko, opieka, instytucje wychowania (Budynek: A, Sale: 1205, 1206)

Sekcja 5: Rynek pracy, rozwój zawodowy, oczekiwania pracodawców (Budynek: C, Sala: 3213)

Sekcja 6: Środowisko globalne, środowisko lokalne, relacje społeczne, grupy społeczne, media, migracje (Budynek: A, Sale: 1203, 1204)

Sekcja 7: Metodologia badań humanistycznych i społecznych (Budynek: C, Sala: 3526)

 

Sympozjum 8: (Nie)bezpieczeństwo ontologiczne.
Człowiek współczesny w matni znaczeń, zagrożeń i symboli
.
(Budynek: ​C, Sala: ​3634)

16.00–16.30 Przerwa kawowa
16.30–18.00 Obrady w sekcjach i sympozjach specjalnych

Sekcja 1: Polityka edukacyjna, szkoła, instytucje edukacyjne (Budynek: C Sale: 3310, 3305)

Sekcja 2: Nauczyciel (Budynek: ​C, Sale: ​3232, 3235)

Sekcja 3: Młodzież, uczeń, student, słuchacz (Budynek: C, Sale: 3605,3628)

Sekcja 4: Rodzina, dziecko, opieka, instytucje wychowania (Budynek: A, Sale: 1205, 1206)

Sekcja 5: Rynek pracy, rozwój zawodowy, oczekiwania pracodawców (Budynek: C, Sala: 3213)

Sekcja 6: Środowisko globalne, środowisko lokalne, relacje społeczne, grupy społeczne, media, migracje (Budynek: A, Sale: 1203, 1204)

Sekcja 7: Metodologia badań humanistycznych i społecznych (Budynek: C, Sala: 3526)

18.00–18.15 Przerwa kawowa
18.15–19.30 Sesja posterowa (Budynek C, hol I piętro przed Aulą im. J. Korczaka)
20.00–23.00 Uroczysta kolacja
Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, wejście – część konferencyjna budynku

 

20 września 2019 (piątek)
Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, ul Szczęśliwicka 40

9.00–10.30 Wykłady plenarne

Sesje równoległe: WP1 i WP2

 
Sesja WP1: Budynek C (parter), Aula: A

Prowadzenie:Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska (UW)

Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska (UAM)
O czym się nie mówi w kontekście edukacji włączającej –perspektywa (nie tylko) pedagogiki specjalnej

Dr hab. Roman Dolata, prof. UW
Czy genetyka zachowania trafnie szacuje wpływ szkoły na osiągnięcia szkolne, czyli o nieoczekiwanym pożytku poznawczym z gimnazjalnego eksperymentu

Dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ
Budowanie kultury zaufania i wspólnotowości w edukacji akademickiej

Sesja WP2: Budynek C(parter), Aula B

Prowadzenie:Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (US)

Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska(UKW)
Pamięć i tradycja w przezwyciężaniu kryzysu zaufania i wspólnotowości w praktyce edukacyjnej

Prof. dr hab. Ryszard Maciej Łukaszewicz (WSZ Edukacja)
Edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii –która i jaka edukacja

10.30–11.00 Przerwa kawowa
11.00–13.00 Obrady w sekcjach i sympozjach specjalnych

Sekcja 1: Polityka edukacyjna, szkoła, instytucje edukacyjne (Budynek: C Sale: 3310, 3305)

Sekcja 2: Nauczyciel (Budynek: ​C, Sale: ​3232, 3235, 3413)

Sekcja 3: Młodzież, uczeń, student, słuchacz (Budynek: C, Sala: 3605)

Sekcja 4: Rodzina, dziecko, opieka, instytucje wychowania (Budynek: A, Sala: 1205)

Sekcja 5: Rynek pracy, rozwój zawodowy, oczekiwania pracodawców (Budynek: C, Sala: 3213)

Sekcja 6: Środowisko globalne, środowisko lokalne, relacje społeczne, grupy społeczne, media, migracje (Budynek: A, Sala: 1203)

 

Sympozjum 2: Pedagogika specjalna w rozpoznawaniu triady teoretyczno-empirycznej: osoba – rodzina – społeczeństwo
10.30–13.00 (Budynek: C, Sala: 3526)

Sympozjum 3: Dziedzictwo idei i dramat losów czołowych postaci pedagogiki polskiej w XX wieku: historia, analiza i krytyka więzi i pęknięć międzypokoleniowych (Budynek: ​A, Sala:​1104)

Sympozjum 4: Zaufanie i wspólnotowość w pracy nauczycieli (Budynek: C Sala: 3630)

Sympozjum 5: Wiedza na temat poradnictwa na studiach pedagogicznych. W poszukiwaniu remedium na problemy współczesnego świata (Budynek: C Sala: 3631)

Sympozjum 6: Tożsamość pedagogiki medialnej. Perspektywy, wyzwania, zadania (Budynek: C Sala: 3412)

13.15–14.15 Podsumowanie i zakończenie X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego

Budynek: C, Aula im Janusza Korczaka (I piętro)

14.30–15.30 Obiad (Parter budynku A i C)

15.30–17.00, Budynek: C Sala: 3213:  Sympozjum 7: Polsko-ukraiński dyskurs naukowy o pedagogice pracy i andragogice

 

Comments are closed.