Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Miło nam jest poinformować, że w dniach 18 – 20 września 2019 w Warszawie odbędzie się X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny organizowany przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne wspólnie z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zjazd poprzedzony będzie Akademią Młodego Naukowca, która odbędzie się 17 września 2019 roku.

X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny odbywać się będzie pod hasłem „Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii.”  Chcielibyśmy zaproponować Państwu podjęcie  w trakcie Zjazdu refleksji nad wyzwaniami, jakie stoją przed pedagogiką, edukacją i oświatą w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie politycznym, ekonomicznym, kulturowym i społecznym współczesnej Polski i świata.

Proponujemy Państwu trzydniowe obrady w siedmiu sekcjach tematycznych:

  1. Polityka edukacyjna, szkoła, instytucje edukacyjne.
  2. Nauczyciel.
  3. Młodzież, uczeń, student, słuchacz.
  4. Rodzina, dziecko, opieka, instytucje wychowania.
  5. Rynek pracy, rozwój zawodowy, oczekiwania pracodawców.
  6. Środowisko globalne, środowisko lokalne, relacje społeczne, grupy społeczne, media, migracje.
  7. Metodologia badań humanistycznych i społecznych.

Podczas Zjazdu przewidujemy dyskusje plenarne, obrady sesji problemowych poszczególnych sekcji, sympozja oraz interaktywne sesje plakatowe. Chcielibyśmy, aby ten Jubileuszowy Zjazd był miejscem spotkania naukowców, którym bliskie są problemy pedagogiki i edukacji, aby sprzyjał dialogowi ludzi nauki i praktyków oraz interdyscyplinarnej dyskusji nad rolą pedagogiki i pedagogów we współczesnym świecie.

Mamy nadzieję, że tematyka przyszłorocznego Zjazdu będzie dla Państwa interesująca i spotkamy się w dużym gronie w Warszawie. Bylibyśmy wdzięczni za rozpropagowanie informacji o planowanym przez nas wydarzeniu naukowym w Państwa uczelniach. Więcej informacji na temat Zjazdu mogą Państwo znaleźć na testowej stronie internetowej: zjazd2019.pedagog.uw.edu.pl

 

Przewodniczący Zjazdu:                                                                                             Przewodnicząca PTP

Prof., dr hab. Anna Wiłkomirska                                                               Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

Comments are closed.