Sympozja Specjalne

Sympozjum proponujemy grupom naukowców, przynajmniej z trzech różnych ośrodków naukowych, które chciałyby na Zjeździe zorganizować sesję lub kilka sesji, na których referaty bądź dyskusje dotyczyłyby problemów szczegółowych, wykraczających tematycznie poza proponowane sekcje. Zgłoszenia sympozjum – temat, liczba sesji i ewentualne terminy prosimy zgłaszać do komitetu organizacyjnego Zjazdu, e-mail:  a.szewczyk@uw.edu.pl

Sympozja Specjalne:

  1. Zdolności i twórczość. Problemy, koncepcje, perspektywy
  2. Pedagogika specjalna w rozpoznawaniu triady teoretyczno-empirycznej: osoba – rodzina – społeczeństwo
  3. Dziedzictwo idei i dramat losów czołowych postaci pedagogiki polskiej w XX wieku: historia, analiza i krytyka więzi i pęknięć międzypokoleniowych
  4. Zaufanie i wspólnotowość w pracy nauczycieli
  5. Wiedza na temat poradnictwa na studiach pedagogicznych. W poszukiwaniu remedium na problemy współczesnego świata
  6. Tożsamość pedagogiki medialnej. Perspektywy, wyzwania, zadania
  7. Polsko-ukraiński dyskurs naukowy o pedagogice pracy i andragogice
  8. (Nie)bezpieczeństwo ontologiczne. Człowiek współczesny w matni znaczeń, zagrożeń i symboli.

Comments are closed.