Wykłady Plenarne

18 września 2019r. – wykłady jubileuszowe

Prof. dr hab. Zbigniew KWIECIŃSKI
„Wleczemy za sobą ogon nie przezwyciężonej przeszłości”. Pierwsza dekada

Prof. dr hab. Bogusław ŚLIWERSKI
„Pedagogika (bez) zaufania.”

Prof. dr hab. Joanna MADALIŃSKA-MICHALAK
„Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia: edukacja do autonomii”

 

19 września 2019 r – wykłady plenarne

Prof. dr hab. Zbyszko MELOSIK
„Książka jako ‚złoty standard’ w naukach humanistycznych i społecznych”

Prof. dr hab. Tomasz SZKUDLAREK
„No Future. Drogi wyjścia, linie ucieczki i teraźniejszość jako międzywojnie”

Prof. dr hab. Stefan Michał KWIATKOWSKI
Prognozowanie rozwoju systemu edukacji w kontekście wyzwań natury globalnej”

 

Prof. dr hab. Tadeusz PILCH
„Myśl pedagogiczna i edukacja wobec anomii, bierności obywatelskiej, dysfunkcjonalności władzy i demokracji proceduralnej

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Maciej KANIOWSKI
„Autonomia wyzwaniem dla naszej edukacji”

20 września 2019 r. – wykłady plenarne (po 2 powiązane ze sobą)

Prof. dr hab. Iwona CHRZANOWSKA
„O czym się nie mówi w kontekście edukacji włączającej – perspektywa (nie tylko) pedagogiki specjalnej”


Dr hab. Roman DOLATA, prof. UW
„Czy genetyka zachowania trafnie szacuje wpływ szkoły na osiągnięcia szkolne, czyli o nieoczekiwanym pożytku poznawczym z gimnazjalnego eksperymentu”


dr hab. Anna SAJDAK-BURSKA
„Budowanie kultury zaufania i wspólnotowości w edukacji akademickiej”

Prof. dr hab. Teresa HEJNICKA-BEZWIŃSKA
„Pamięć i tradycja w przezwyciężaniu kryzysu zaufania i wspólnotowości w praktyce edukacyjnej”

Prof. dr hab. Ryszard Maciej ŁUKASZEWICZ
„Edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii – która i jaka edukacja?”

 

Comments are closed.