Akademia Młodych Naukowców

Szanowni Państwo, Młodzi Naukowcy,

Miło jest nam poinformować, że w dniu 17 września 2019 roku odbędzie się Akademia Młodych Naukowców. Akademia będzie poprzedzać X Jubileuszowy Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny i ukierunkowana jest na spotkanie naukowców rozpoczynających swoją drogę badawczą. Podczas Akademii przewidujemy: wykłady, dyskusje panelowe, wystąpienia w sekcjach tematycznych, warsztaty metodologiczne i z zakresu tworzenia tekstów naukowych oraz konsultacje naukowe z wybitnymi Profesorami. Do udziału w Akademii zapraszamy wszystkie osoby przed doktoratem, jak i doktorów (do 9 lat po doktoracie), które pragną rozwinąć swój warsztat naukowo – badawczy oraz podzielić się swoimi dotychczasowy-mi osiągnięciami. Mamy nadzieję, że spotkanie w Warszawie będzie stanowić przestrzeń do podjęcia dyskusji nad wielowymiarowością pedagogiki i edukacji w czasach współczesnych.

Ramowy program wydarzenia:

Do pobrania PL | EN

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa

Wtorek, 17 września 2019 r.

8.30–11.30 Rejestracja uczestników

9.00-9.30 Uroczyste otwarcie:

9.30–11.00 Wykłady plenarne:

Prof. dr hab., dr  h. c. multi Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki, O dojrzałości i pasji młodego badacza

Prof. dr hab., dr h. c. multi Ingrid Gogolin, University of Hamburg, Publishing internationally
11.00-11.30 przerwa kawowa

11.30-13.00 Wystąpienia prelegentów ze Szkoły UNESCO: Sekcje I – II

11.30-13.00 Wystąpienia w sekcjach tematycznych w języku polskim: Sekcja I

13.00-14.00 Obiad

14.00-15.30 Warsztat metodologiczny i z zakresu pisarstwa naukowego

Prof. Conor Galvin, University College Dublin, Warsztaty metodologiczne

14.00-15.30 Wystąpienia w sekcjach tematycznych w języku polskim: Sekcje II-III

15.30-15.45 przerwa kawowa

15.45-17.15 Warsztaty metodologiczne i z zakresu pisarstwa naukowego

15.45-17.15 Prof. Conor Galvin, University College Dublin, Warsztaty metodologiczne

15.45-17.15 dr hab. Grzegorz Szumski, Uniwersytet Warszawski, Czy istnieje związek między jakością badań naukowych a bibliometryczną wartością czasopism – studium przypadku.

17.15-18.00 Wykład plenarny

Prof. zw. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Uniwersytet Opolski, Narracja i biografia jako droga do rozumienia człowieka i jego społecznego świata

18:00-18.15 – Zamknięcie Akademii

18.15 – Uroczysta kolacja

 

Komitet Programowy Akademii Młodych Naukowców

Przewodnicząca Komitetu Programowego – Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

Dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS

Dr Katarzyna Białożyt

Komitet Organizacyjny Akademii Młodych Naukowców

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – Przewodnicząca

Dr Katarzyna Białożyt – Wiceprzewodnicząca

Dr hab. Anna Odrowąż – Coates, prof. APS

Dr Sylwia Galanciak

Dr Dorota Jankowska

Szczegółowy Program Akademii Młodego Naukowca:

PLEN

Comments are closed.