Szanowni Państwo,

Aktualnie możliwa jest rejestracja tylko udziału biernego pod warunkiem jednoczesnego wniesienia opłaty konferencyjnej.

Sekcje:

  1. Polityka edukacyjna, szkoła, instytucje edukacyjne (prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Prof. M. J. Szymański)

  1. Nauczyciel (prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, dr hab. Piotr Kostyło, prof UKW)

  1. Młodzież, uczeń, student, słuchacz (Prof. M. Czerepaniak-Walczak, Prof.dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska)

  1. Rodzina, dziecko, opieka, instytucje wychowania (dr hab. Maria Kolankiewicz, Prof.dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur)

  1. Rynek pracy, rozwój zawodowy, oczekiwania pracodawcy (Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, Prof. dr hab. Magdalena Piorunek)

  1. Środowisko globalne, środowisko lokalne, relacje społeczne, grupy społeczne, media, migracje (Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska, Prof. dr hab. Zbyszko Melosik)

  1. Metodologia badań humanistycznych i społecznych (Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha, Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski)