Polityka edukacyjna, szkoła, instytucje edukacyjne

Biorąc pod uwagę temat Zjazdu Pedagogicznego proponujemy skoncentrowanie uwagi zainteresowanych udziałem w naszej sekcji tematycznej naukowców na następujące kwestie:

 1. Efekty 30 lat transformacji społeczno-politycznej w polityce oświatowej w wyniku zmieniających się wraz z kolejnymi wyborami władz państwowych i ustawodawczych oraz ich rzutowanie na funkcjonowanie szkół i instytucji edukacyjnych III RP.
 2. Istota i zakres zmian w relacjach między władzami politycznymi państwa a edukacją publiczną i niepubliczną w III RP.
 3. Upolitycznienie i upartyjnienie a możliwości autonomii i samorządności edukacji szkolnej oraz pozaszkolnej w sferze publicznej.
 4. Demokratyzacja oświaty publicznej wobec tendencji i zmian jej ograniczania przez władze resortu edukacji.
 5. Miejsce na innowacje i eksperymenty pedagogiczne w warunkach zmieniającej się polityki edukacyjnej państwa
 6. Nierówności społeczne w edukacji – skuteczność lub nieskuteczność ich zmniejszania
 7. Curriculum a podręczniki szkolne i środki dydaktyczne
 8. Uspołecznienie oświaty publicznej w społeczeństwie sterowanym przez autokratyczne władze
 9. Możliwości rozwoju oddolnych ruchów i projektów innowacyjnych w edukacji
 10. Dokąd zmierza polityka edukacyjna III RP?
 11. Patologie, paradoksy i aporie polityki edukacyjnej państwa.
 12. Nowe podejścia w metodologii badań polityki edukacyjnej

Comments are closed.