Sekcja 2: Nauczyciel

Lista zaakceptowanych wystąpieńSzczegółowy program

Lista zaakceptowanych wystapień:

StopienImię i nazwisko uczestnikaTytul wystąpienia
dr hab., prof. KULLucyna DziaczkowskaAutentyczność i pasja nauczyciela jako uwarunkowania rozwoju ucznia. Pedeutologiczne inspiracje płynące z biografii Anny Nagórskiej
magisterBeata ZwierzynskaRola nauczyciela w demokratyzacji szkoły w rozmowach Okrągłego Stołu Podzespołu do Spraw Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego - studium przypadku
drJoanna LeekNauczyciele na temat kształcenia według międzynarodowych programów International Baccalaureate w Polsce
dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogikiMałgorzata KamińskaWspółpraca w uczeniu (się) nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły
doktorDorota DomagałaCharakterystyka czynników wpływających na samodzielność zawodową nauczycieli w oparciu o badania własne.
dr Monika Czyżewska, dr hab., Prof. APS Aleksandra Tłuściak-DeliowskaOcenianie kształtujące a klimat społeczny szkoły – wyniki badań
drWanda BaranowskaNieformalne oceny zewnętrzne jako źródło frustracji nauczycieli, osłabiających ich motywację do pracy i powodzenie edukacji włączającej
dr hab. Prof. UP w KrakowieNataliia DemeshkantCzy studenci – przyszli nauczyciele są gotowi do pracy w wiejskiej szkole?
prof.UP dr hab.Ireneusz M. ŚwitałaWychowanie w demokracji i dla demokracji.
doktorJustyna Miko-GiedykPrzeszkody w budowaniu autorytetu nauczyciela (w kulturze braku zaufania)
drMariusz NogaZaangażowanie pedagogiczne jako antidotum na kryzys zaufania, wspólnotowości i autonomii
drZuzanna ZbrógDynamika wiedzy pedagogicznej przyszłych nauczycieli w perspektywie teorii reprezentacji społecznych
dr n. hum.Agnieszka OlechowskaSpecjalne potrzeby edukacyjne uczniów w szkole ogólnodostępnej w „okularach” Bronfenbrennera. Szkic na temat wiedzy nauczycieli, wspomagania uczniów i międzysystemowej współpracy
dr hab. prof. KULKornas-Biela DorotaOdporność psychiczna i kapitał psychologiczny a sukces akademicki studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego
DoktorWanda KuleszPróba oceny skuteczności nauczania akademickiego w zakresie osiągania efektów kształcenia na poziomie wiedzy, umiejętności i kompetencji.
doktorMonika KupiecRzeczywistość i efemeryda? Uczeń o rok młodszy w 4. klasie.
doktorAgnieszka SzplitBudowanie własnej biegłości akademickiej - strategie rozwojowe nauczycieli nauczycieli języków obcych
dr hab. prof. UKSWStanisław ChrobakPEDAGOGIA WSPÓŁBYCIA OSOBOWEGO W DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ JANA BOSKO
drBogumiła BobikUwarunkowania pracy pedagoga szkolnego w świetle badań diagnostyczno-weryffiakcyjnych
dr hab., prof. APSJarosław MichalskiBudowanie kompetencji komunikacyjnych przez przyszłych nauczycieli
dr hab., profesor UWMMarzenna NowickaAutonomia ucznia w relacjach z nauczycielem - z narracji kandydatów do zawodu nauczycielskiego
magisterAgata MarciniakZnaczenie epifanii i doświadczeń krystalizujących w wyborze drogi zawodowej pedagogów
magisterGabriela DobińskaZnaczenie epifanii i doświadczeń krystalizujących w wyborze drogi zawodowej pedagogów
dr hab.Anna Weissbrot-KoziarskaAlexa, Siri, Cortana – nauczyciele niedalekiej przyszłości
doktorIzabela Plieth-KalinowskaWizerunek nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
dr hab.Teresa GizaJaki jest stosunek nauczycieli do uczniów zdolnych?
prof. zw. dr hab.Wanda DróżkaNowe wyzwania wobec roli nauczyciela i edukacji - na kanwie pamiętników starszego pokolenia nauczycieli polskich 2016
dr hab. prof URWojciech WalatLosy zawodowe nauczycieli w perpsektywie narracyjnej
dr pedagogiki, dyrektor Instytutu Pedagogiki i Logopedii Kujawskiej Szkoły Wyższej we WłocławkuRenata BrzezińskaNauczyciele wobec przyszłej emerytury
profesorJolanta SzempruchUwarunkowania profesjonalnego funkcjonowania nauczyciela
dr hab., prof. UZEwa Pasterniak-KobyłeckaKim (nie)jest nauczyciel we współczesnej szkole? Między ideą a realnością
doktor habiltowanyMałgorzata KabatNauczyciel wobec systemu w szkolnym środowisku
DoktorJoanna Wnęk-Gozdek,,PRZEDE WSZYSTKIM CENIĆ LUDZKI ZAPAŁ” – PRZESŁANIE STULETNICH PEDAGOGÓW DLA MŁODSZYCH KOLEGÓW
dr hab.Małgorzata Zalewska-BujakPrzestrzenie deficytów nauczycielskiej współpracy
DoktorAnna PawiakOczekiwania implikujące wiarygodność nauczycieli akademickich
doktorGrzegorz PiekarskiKompetencje społeczne nauczycieli a wypalenie zawodowe.
doktorEwa PiotrówKompetencje społeczne nauczycieli a wypalenie zawodowe.
drWioletta JunikNauczyciel - kreator działań wzmacniających rezyliencję uczniów
Profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajnyUrszula OstrowskaEDUKACJA WOBEC KRYZYSU ZAUFANIA. SPOJRZENIE Z PERSPEKTYEY AKSJOLOGICZNEJ
prof. dr hab.Maria Deptuła (nie przyjedzie)Wybrane doświadczenia i efekty rocznej współpracy z nauczycielami uczącymi w klasach IV szkoły podstawowej
dr hab. prof. UPAgata PopławskaAutonomia nauczycieli w trakcie permanentnej reformy edukacji - próba reasumpcji dwóch dekad
mgrAlicja LeśniakMedia cyfrowe a rozwój wyobraźni. Szanse i zagrożenia
Doktor nauk społecznych/ AdiunktEwa JohnssonNauczyciel w kulturze Maroka
dr hab, inż, prof. UOFabian AndruszkiewiczNauczyciel kształcenia wczesnoszkolnego wobec wyzwań edukacyjnych wielokulturowego środowiska
DoktorJoanna Michalak-DawidziukNauczyciel jako lider w środowisku Polonii - przykład holenderski
doktorJoanna NowakTolerancja czy interwencja wychowawcza? - poziom tolerancji na zachowania zakłócające uczniów w toku lekcji i świadomość efektywnego kierowania klasą, wśród studentów pedagogiki
dr hab. prof APSAnna DrabarekZaufanie strategiczne i normatywne w relacjach nauczyciel uczeń
dr hab.Janina FlorczykiewiczZaangażowanie zawodowe współczesnego nauczyciela i jego uwarunkowania
dr hab. , prof.UKWPiotr KostyłoPo co wyrównujemy szanse w edukacji? Kilka uwag na temat podstawowego celu kształcenia
drRenata GóralskaPraca emocjonalna nauczyciela: konceptualizacja pojęcia i perspektywy badawcze

 

Comments are closed.