Sekcja 3: Młodzież, uczeń, student, słuchacz

Lista zaakceptowanych wystąpieńSzczegółowy program

Lista zaakceptowanych wystapień:

StopienImię i nazwisko uczestnikaTytul wystąpienia
Zespół prof. A. Cybal-Michalska, prof. J. PyżalskiPrezentacja wyników badań - projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020
dr hab. prof. UAMJacek PyżalskiModel badawczy projektu Studenci 2019 i wyniki w zakresie picia alkoholu
drMateusz MarciniakZaangażowanie społeczno-obywatelskie a zachowania ryzykowne młodzieży akademickiej
dr hab.Sylwia JaskulskaPoziom samooceny a zachowania ryzykowne młodzieży akademickiej
DoktorEwa Karmolińska - Jagodzikzdrowie psychiczne i stres w życiu młodzieży akademickiej
dr hab.Natalia WalterKorzystanie z internetu przez studentów. Od użytkowania problematycznego po prospołeczne. Wyniki badań.
doktorLucyna Myszka - StrychalskaUkierunkowanie młodzieży na autonomię jako zadanie (auto)edukacyjne
mgrDanuta WiśniewskaKształtowanie autonomii w procesie kształcenia studentów a oczekiwania pracodawców – możliwości i trudności
doktorRenata Konieczna-WoźniakWspomaganie w stawaniu się dorosłym – międzypokoleniowe transfery w edukacji nieformalnej
doktorRyszarda Ewa BernackaNonkonformizm konstruktywny i pozorny w kontekście personalnej aktywności emancypacyjnej
drAnna Babicka-WirkusUniwersytet jako przestrzeń (nie)sprzyjająca rozwijaniu autonomii studentów
prof.dr hab.Krystyna ChałasOszary aktywności nauczyciela akademickiego i studenta w świetle dydaktyki zaangażowanej
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogikiMalgorzata MikutOblicza zaufania społecznego młodzieży akademickiej
doktorMagdalena BarańskaAlma Mater dziś czyli czym Uniwersytet dla studenta? Oczekiwania vs rzeczywistość - komunikat z badań
doktorŻanetta KaczmarekProces kształcenia w opinii doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
drKarol MotylStrukturalizacja czasu uczniów liceum w przestrzeni szkoły - komunikat z badań
drKatarzyna BiałożytAktywność edukacyjna w percepcji kobiet po 75 roku życia
dr nauk humanistycznychJoanna Nawój-PołoczańskaZaufanie jako heurystyczny algorytm wyborów edukacyjnych i zawodowych młodzieży
drMałgorzata CzaplaNauczyciel w życiu człowieka - perspektywa ucznia (A teacher in the life of man - student's perspective)
dr inż.Ewa DudaFiński egzamin maturalny z matematyki: porównanie wyników uczniów szkół młodzieżowych i słuchaczy szkół dla dorosłych
drIzabella KustUczeń szkoły zawodowej w reformowanym systemie kształcenia
doktorAleksandra Kulpa-PuczyńskaUczniowie w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej. Komunikat z badań prowadzonych w ramach projektu „The Unteachables”
drRenata RaszkaDziecięcy wizerunek
pieniądza oraz powiązane z
nim przejawy przedsiębiorczości
doktorMagda ArchackaUczniowie i rodzice jako uczestnicy znikającej edukacji
drJarosława LachWychowanek domu dziecka w przestrzeni szkolnej - akceptacja czy odrzucenie ?
doktorEwa Palamer-KabacińskaPedagogika przygody – uczenie się wspólnego działania
doktorDorota JankowskaROZUMIENIE DIALOGU I JEGO MIEJSCA W PROCESIE KSZTAŁCENIA AKADEMCIKIEGO PRZEZ STUDENTÓW PEDAGOGIKI - POMIĘDZY HUMANIZMEM A PRAGMATYZMEM
doktorBożena KanclerzPolityczne wybory młodych do Parlamentu Europejskiego jako egzemplifikacja obywatelskości młodzieży
drRenata StaśkoWpływ Facebooka na socjalizację i wyniki w nauce studentów.
dr hab.Alicja CzerkawskaAdaptacyjny i emancypacyjny wymiar biografii edukacyjnych osób dorosłych - refleksje poradoznawcy
doktorJoanna SmyłaMłodzież licealna wobec własnej przyszłości.
doktorJolanta JarczyńskaStatusy tożsamości młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i prezentowane przez nią style tożsamości
doktorAnna IrasiakTutoring jako forma wsparcia w budowaniu własnej tożsamości studentów na drodze stawania się nauczycielami
doktorZofia RemiszewskaZadania ponadosobiste młodzieży akademickiej – kontekst budowania swojej tożsamości. Komunikat z badań
doktorMagdalena CuprjakBudowanie wiedzy o młodzieży z perspektywy "braku".
drDorota Kiełb-GrabarczykSeksting, nowe zagrożenie
wśród dzieci i młodzieży –
na przykładzie wybranych
szkół z terenu miasta
Słupska i powiatu słupskiego
DoktorAgnieszka RumianowskaPedagogika wobec konfliktów. Perspektywa personalistyczno-egzystencjalna
doktorAnna DąbrowskaMłodzież wobec przemian kultury pisma – kompetencja tekstotwórcza nastolatków w świetle badań własnych
doktordr Joanna Dec-Pietrowska, dr Agnieszka Walendzik-Ostrowska, Wszechnica Świętokrzyska(Nie)obecna mniejszość – osoby nieheteroseksualne w rzeczywistości szkolnej
drMarzena ChrostRefleksyjność w ignacjańskim modelu wychowania
adiunktMarta Anna SałapataPedagogiczne odczytywanie patografii.
doktorDorota PrysakDzis ucze się, jutro pracuję
dr hab prof UŁMonika Wiśniewska-Kin
Prof. zw. dr hab.Agnieszka Cybal-MichalskaRozwiązywanie problemów natury tożsamościowej przez studentów polskich uczelni publicznych i niepublicznych
profesorMaria Czerepaniak-WalczakAutonomia i zaufanie w warunkach edukacyjnej exonomii
dr hab.Barbara JankowiakZachowania ryzykowne młodzieży. Jakościowa analiza wypowiedzi nauczycielek/nauczycieli i socjoterapeutek/socjoterapeutów

Comments are closed.