Sekcja 4: Rodzina, dziecko, opieka, instytucje wychowania

Lista zaakceptowanych wystąpieńSzczegółowy program

Lista zaakceptowanych wystapień:

StopienImię i nazwisko uczestnikaTytul wystąpienia
DoktorAleksandra RzepkowskaTematy trudne, tematy wstydliwe. Moczenie nocne u dzieci i młodzieży w wypowiedziach internautów
prof. dr hab.Ewa Ogrodzka-MazurRodzina i dziecko w otoczeniu wielokulturowym. Relacje międzypokoleniowe i ich rola w przekazie wartości
dr hab.Maria KolankiewiczSpołeczne i rodzinne uwarunkowania powierzania dzieci instytucji opieki w XX wieku
drEwa Sowa-BehtaneStrategie wychowania w rodzinach wielokulturowych
dr hab. prof APSAnna DrabarekZaufanie strategiczne i normatywne w relacjach nauczyciel uczeń.
mgrAnna Gaweł-MirochaTwórczość w pracy z dzieckiem odrzuconym rówieśniczo z cechami osobowości narcystycznej
dr n. hum.Mirosława Cylkowska-Nowak„Nauczanie ucieleśnione” jako praktyka kulturowa wczesnej edukacji w Japonii, Niemczech i Polsce - różnice i podobieństwa
Prof. dr hab.OLGA KHYZHNARZECZYWISTOŚĆ EDUKACYJNA ORAZ ZASADY PRZYGOTOWANIA PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI DO WSPIERANIA RODZICIELSTWA NA UKRAINIE
drMonika GrochalskaRodzicielstwo millenialsów w perspektywie krytycznej
doktorTatiana GrabowskaTwórczy rodzic- twórcze dziecko? - znaczenie środowisk wychowawczych w rozwoju potencjału twórczego dziecka.
dr hab./prof. UMCSMariusz KorczyńskiDystans społeczny polskich i ukraińskich studentów wobec „Obcych” a ich miejsce zamieszkania
drMieczysław SędzickiKolonie letnie jako jedna z form organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Analiza na przykładzie kolonii zorganizowanych przez Towarzystwo "Nasze Szwederowo" w nadmorskim Jarosławcu
DrMarta PorembskaKrzywdzenie emocjonalne małoletnich w rodzinie dotkniętej konfliktem okołorozwodowym
drUrszula Klajmon-LechSytuacja rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Formy społecznego wsparcia
DrMonika SulikSeniorzy w obliczu kategorii pedagogicznych - refleksje z projektu badawczego
DrAnna KolaRola środowiskowych położnych w kształtowaniu postaw rodzicielskich
DoktorJanusz MółkaOczekiwania rodziców młodzieży mieszkającej w Bursie Szkół Średnich ZMMPiR w Krakowie
DoktorMiłosz MółkaOczekiwania rodziców młodzieży mieszkającej w Bursie Szkół Średnich ZMMPiR w Krakowie
doktorIrena PrzybylskaKod socjolingwistyczny i (re)produkcja kultury emocjonalnej w wychowaniu
doktorBlanka PoćwiardowskaProfilaktyczny wymiar funkcji wykonawczych dzieci w wieku przedszkolnym
dr hab., prof. UWrEdyta Zierkiewicz(Re)konstruowanie tożsamości płciowej mężczyzn podejmujących opiekę nad chorą żoną
drKatarzyna WaszyńskaRodzina i szkoła w procesie (nie)wychowania seksualnego czyli o edukacji seksualnej i seksualizacji.
drEmilia Mazurek(Re)konstruowanie tożsamości płciowej mężczyzn podejmujących opiekę nad chorą żoną
dr hab., prof. UWMJoanna Ostrouch-KamińskaPrzemiany współczesnej rodziny: od fuzji biografii do wspólnego mikroświata
drMałgorzata MoszyńskaRelacje partnerskie w biografii osób z ASD
doktorEwa DybowskaDialog w rodzinie. W kierunku zaufania, wspólnoty i autonomii.
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogikiKatarzyna Wasilewska-OstrowskaDoświadczanie bezradności przez młodzież
magisterAlicja PotorskaDiagnoza warunków rozowju psychspołecznego tworzonych dzieciom w wieku poniemowlęcym w wybranych placówkach wczesnej opieki i edukacji - raport z badań.
doktorEdyta ZawadzkaPedagogizacja rodziny w totalnie upedagogicznionym społeczeństwie
drAnna BłasiakW poszukiwaniu zaufania, wspólnotowości i autonomii: relacyjność w życiu codziennym rodziny
doktorAneta Maria KochanowiczTroska o dziecko z syndromem nieraktywnego czuwania (ang. unresponsive wakefulness syndrome) w środowisku domowym czy specjalistycznym? Perspektywy wybudzania ze śpiączki
Doktor / Doktor habilitowanyJoanna Smogorzewska / Grzegorz SzumskiKonsekwencje rozwoju teorii umysłu u dzieci w okresie późnego dzieciństwa
doktorAlicja ZagrodzkaRodzice w kryzysie małżeńskim na warsztatach umiejętności wychowawczych – szanse i zagrożenia
dr hab., prof. KULDorota Kornas-BielaCzy więź członków rodziny z dzieckiem prenatalnym to zagadnienie pedagogiczne?
drArkadiusz WąsińskiAutokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego
doktorRafał AdamczewskiPrawne aspekty rodzicielstwa zastępczego. Założenia a rzeczywistość.
DoktorEwa Karmolińska - JagodzikKomunikacja w systemie rodzinnym. Bunt młodzieży czy prośba o wsparcie rozwoju?
dr hab.Iwona Dąbrowska-JabłońskaWsparcie rodzin z osobami chorymi na demencję starczą
drMałgorzata Ciczkowska-GiedziunŚwiadomośc wychowawcza i kultura pedagogiczna rodziców w ujęciu prof. Stanisława Kawuli - inspiracje dla dalszych badań

 

Comments are closed.