SYMPOZJUM SPECJALNE – PEDAGOGIKA SPECJALNA: Pedagogika specjalna w rozpoznawaniu triady teoretyczno-empirycznej: osoba – rodzina – społeczeństwo

Zapraszamy do uczestniczenia w rozważaniach, w których będziemy dzielić się rezultatami naszych teoretycznych i empirycznych dociekań w trzech kręgach pedagogiki specjalnej: osoba, rodzina, społeczeństwo.

Tematyka spotkania obejmuje zagadnienia:

  1. tworzenie współczesnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością/niedostosowaniem społecznym, opartego na jej kompetencjach, podmiotowości, samostanowieniu, autonomii, jakości życia, samorealizacji
  2. zapewnianie pomocy rodzinie przez uaktywnienie jej zasobów, doświadczanie poczucia umocnienia, systemy wsparcia społecznego
  3. ewaluacja sytuacji osób z niepełnosprawnością/niedostosowaniem społecznym oraz zaadaptowanie polityk publicznych do postanowień międzynarodowych – perspektywa działań w zakresie uniwersalnego projektowania, dostępności, zrównoważonego rozwoju społecznego.

Organizatorami sympozjum będą:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Zaplanowane są obrady plenarne oraz spotkania naukowe w trzech sekcjach, których tematyka wynika z tytułu sympozjum: osoba, rodzina, społeczeństwo.

Proponowany czas wystąpienia dla prelegentów: 15-20 minut.

Organizacją sympozjum kieruje prof. dr hab. Joanna Głodkowska (APS)

Współudział zadeklarowali:

prof. dr hab. Janusz Kirenko (UMCS)

prof. dr hab. Marzanna Zaorska (UWM)

dr hab., prof. UMCS Stanisława Byra

dr hab., prof. UWM Agnieszka Żyta

Comments are closed.