Sympozjum specjalne: POLSKO-UKRAIŃSKI DYSKURS NAUKOWY O PEDAGOGICE PRACY I ANDRAGOGICE

ORGANIZATORZY: AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE, TOWARZYSTWO NAUKOWE POLSKA – UKRAINA, INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – PIB W RADOMIU.

Międzynarodowy dialog naukowy ma wielkie znaczenie wobec dynamicznych zmian współczesności, gdyż nie tylko umożliwia prezentowanie osiągnięć w poczuciu wolności myśli, kształtowania nowych kultur organizacyjnych, rozpatrywania kompetencji przyszłości, skuteczności działania, tworzenia więzi mądrości czy kultury przywództwa, ale zachęca też do podejmowania wspólnych badań. Znaczące są w tym kontekście dokonania polskich i ukraińskich przedstawicieli nauki, którzy poprzez współpracę, dyskursywizm, liczne publikacje oraz organizację doniosłych wydarzeń pedagogicznych odnoszą się aktywnie do aktualnych tendencji w świecie i tworzą tym samym bardzo interesującą szkołę naukową. Podczas sympozjum wskazywane i analizowane będą zatem globalne kwestie wpływające na naszą codzienność, poszukiwania nowych dróg edukacji zawodowej i ustawicznej, możliwości reagowania na ekspansję wyzwań technologicznych, wskazywania perspektyw szkoły, jako miejsca przygotowywania człowieka do funkcjonowania w rzeczywistości zaskoczeń i ryzyka, a także tworzenia nowej naukowej przestrzeni pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pojęć artyzmu i mistrzostwa. Organizowane sympozjum jest zatem w swym założeniu merytorycznym zaproszeniem do wspólnego przyjrzenia się życiu dziś i w odniesieniu do przyszłości.

Comments are closed.