Sympozjum 7: Polsko-ukraiński dyskurs naukowy o pedagogice pracy i andragogice

Program szczegółowyPDF

Program sympozjum, mającego otwarty charakter panelu dyskusyjnego, poprzedzonego wykładem wprowadzającym:
20.09.2019 piątek g. 18 -19

1. Współpraca polskich i ukraińskich pedagogów (stan i perspektywa) – wprowadzenie do problematyki – dr hab., prof. APS Franciszek Szlosek (ze strony Towarzystwa Naukowego Polska-Ukraina)

2. Panel dyskusyjny z uczestnictwem:
Prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego (ze strony Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN)
Prof. zw. dr. hab. Stefana Kwiatkowskiego
Dr. hab., prof. APS Macieja Tanasia
Dr. hab., prof. APS Jana Łaszczyka
Dr. hab., prof. APS Jarosława Michalskiego
Dr. Krzysztofa Symeli
Dr. Jolanty Religi

3. Dyskusja uczestników sympozjum

4. Podsumowanie i zamknięcie sympozjum – Prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski

 

Comments are closed.