Aktywny udział w Zjeździe

Szanowni Państwo,

Aktualnie możliwa jest rejestracja tylko udziału biernego pod warunkiem jednoczesnego wniesienia opłaty konferencyjnej.

Comments are closed.