Sympozjum specjalne: Tożsamość pedagogiki medialnej. Perspektywy, wyzwania, zadania

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w organizowanym w ramach X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego sympozjum naukowego pt. Tożsamość pedagogiki medialnej. Perspektywy, wyzwania, zadania.  

W procesie tworzenia się każdej dyscypliny naukowej ważne miejsce zajmuje debata na temat jej tożsamości. Jest ona związana z potrzebą określenia przedmiotu badań, ustalenia podstawowej terminologii i jej zdefiniowania, koniecznością wpisania się w określoną metodologię badawczą oraz praktykę wykorzystywania zdobytej wiedzy. Dyscyplina żywa, niezastygła w spizowym odlewie własnych dokonań, cyklicznie powraca do tej debaty w rytm przemian zachodzących w opisywanej przez nią rzeczywistości.

Odnalezienie się w tej sytuacji często warunkuje nie tylko powodzenie osobiste każdego naukowca, ale i przyszły kształt losów tych, których bada. Jest to szczególnie widoczne w sytuacji nauk pedagogicznych, w których stawiane diagnozy przekładają się na wybór konkretnych rozwiązań edukacyjnych.

W przypadku pedagogiki medialnej ogromnym wyzwaniem jest stworzenie uniwersalnej, możliwie odpornej na rewolucje techniczne metodyki nauczania o mediach i z wykorzystaniem mediów. Nie uda się mu sprostać bez prowadzenia obszernych, wielowymiarowych badań, niezbędnie transdyscyplinarnych i przez to zdolnych do wglądu w różne obszary życia społecznego.

Zapraszamy zatem do dyskusji na temat tożsamości pedagogiki medialnej, a także celów i zadań stojących przed nią w zmieniającej się rzeczywistości, działań wspierających rozwój młodych uczonych w zakresie pedagogiki medialnej, formy realizacji edukacji medialnej w szkołach oraz jej miejsca w programach kształcenia nauczycieli.

Spotkanie będzie również okazją do podsumowania prac Zespołu Edukacji Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN i realizacji zadań podjętych w roku 2019.

Proponujemy spotkanie w formule panelu dyskusyjnego.

Organizatorami sympozjum są:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,

Uniwersytet Rzeszowski,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Chętnych do udziału prosimy o rejestrację przez stronę internetową X Zjazdu Pedagogicznego.

Zgłoszenia tematów, które chcieliby Państwo poruszyć w czasie sympozjum, wraz z abstraktami, prosimy przesyłać na adres dr Sylwii Galanciak sgalanciak@aps.edu.pl

 

Comments are closed.