Sympozjum specjalne: Wiedza na temat poradnictwa na studiach pedagogicznych. W poszukiwaniu remedium na problemy współczesnego świata

W ramach X Zjazdu Pedagogicznego poświęconego analizie zagrożeń trzech kluczowych dla pedagogów wartości: zaufania, autonomii i wspólnotowości pragniemy Państwa zaprosić do udziału w Sympozjum, w celu podzielenia się doświadczeniami w zakresie kształcenia doradców oraz innych specjalistów udzielających szeroko rozumianej pomocy.

Profesjonalna pomoc przez poradnictwo realizowana jest obecnie nie tylko w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ale także w poradniach rodzinnych, centrach doradztwa zawodowego, w szkołach i ośrodkach oferujących pomoc seniorom oraz osobom z grup marginalizowanych społecznie. Współczesne poradnictwo zredefiniowało ogólną swoją misję, cele oraz założenia, leżące u podstaw niesionej pomocy, a także obraz typowego klienta. Przed doradcami stoją dzisiaj trudne i ambitne zadania, które nie ograniczają się wyłącznie do pomocy jednostce w poradzeniu sobie z doświadczanymi przez nią trudnościami. Oczekuje się, że doradcy zatroszczą się także o środowisko życia swoich klientów i nie będą ich antagonizować z grupą pierwotną, ani żadną grupą wtórną. Podstawą kształcenia przyszłych doradców w świecie zachodnim stały się idee wielokulturowości, zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości społecznej.

Udzielanie porad jest codziennym elementem naszego doświadczenia życiowego i zawodowego, a to oznacza, że wiedza dotycząca poradnictwa oraz praktyka profesjonalnej pomocy wymagają nieustannego rozwijania i weryfikowania, w celu dostosowania się doradców do zachodzących zmian. W czasie Sympozjum chcemy rozważyć kwestie merytorycznego przygotowania przyszłych doradców, którzy mierzyć się będą z rozmaitymi problemami jednostkowymi i społecznymi, wynikającymi z kryzysu zaufania, autonomii i wspólnotowości. Chcemy podjąć dyskusję nad naszymi doświadczeniami, które, jak sądzimy, umożliwią nam udzielenie, choćby częściowych, odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jaki ma być współczesny doradca? Jakie zadania i cele powinien realizować?
  • Jak obecnie w Polsce przebiega proces kształcenia przyszłych doradców?
  • Na jakich wartościach, założeniach i koncepcjach opierają się programy kształcenia doradców?
  • Jak przygotować doradców do zmierzenia się z problemami współczesnego świata?

Podążając za najnowszymi przemianami w życiu akademickim i w dyskursie dydaktycznym, proponujemy pogłębioną refleksję nad zasygnalizowanymi zagadnieniami. Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie ważne zarówno dla badaczy poradnictwa, jak i pracowników dydaktycznych uczelni, realizujących przedmioty dotyczące wiedzy poradniczej.

W organizację Sympozjum zaangażowali się badacze i nauczyciele akademiccy z trzech ośrodków naukowych: Uniwersytetu Wrocławskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz przedstawiciele Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego.

 

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: edyta.zierkiewicz@uwr.edu.pl

Comments are closed.