Sympozjum Specjalne: Zdolności i twórczość. Problemy, koncepcje, perspektywy

Szanowni Państwo,

wyrażamy przekonanie, że X Zjazd Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii jest dobrą okazją do przeprowadzenia dyskusji w gronie polskich badaczy zdolności i twórczości nad aktualnymi problemami oraz perspektywami rozwoju pedagogiki zdolności i twórczości. Pierwsze takie spotkanie odbyło się podczas II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Toruniu (Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie, 31 lipca – 2 września 1995). Sekcja XVI Uczniowie zdolni szkole kłopot indywidualizacji obradowała wówczas pod przewodnictwem prof. Wiesławy Limont i prof. Eugeniusza Piotrowskiego. Od tego czasu mieliśmy okazje do wymiany doświadczeń m.in. na cyklicznych konferencjach organizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz przez Akademię Pedagogiki Specjalnej, w trakcie konferencji poświęconych pedagogice artystycznej, a także podczas licznych konferencji metodycznych. Edukacja uczniów zdolnych stanowiła przedmiot wielu wystąpień na kolejnych zjazdach PTP, ale była rozproszona w różnych sesjach tematycznych. W tych latach zmieniła się polityka oświatowa wobec kwestii kształcenia zdolnych, na świecie wzrosło zainteresowanie wspieraniem talentów, co przełożyło się na liczbę badań, modeli teoretycznych oraz publikacji, rozwija się współpraca interdyscyplinarna i międzynarodowa…

Chcemy obecnie włączyć się w główny nurt dyskusji, jakie będą toczyć się na X. Zjeździe PTP, ale przy uwzględnieniu specyfiki naszego przedmiotu badań, a zwłaszcza potrzeby redefiniowania myślenia o edukacji uczniów uzdolnionych i utalentowanych w XXI wieku. Celem specjalnego sympozjum jest przeprowadzenie debaty skupionej wokół pytania:

Czy i w jakim zakresie zmiany polityczne, ekonomiczne, kulturowe i społeczne, w tym kryzys zaufania, wspólnotowości i autonomii,  znajdują wyraz w aktualnych problemach, koncepcjach i perspektywach pedagogiki zdolności i twórczości?

Oczekujemy wypowiedzi skoncentrowanych wokół następujących tematów:

  • Polityka edukacyjna, szkoła, instytucje edukacyjne wobec kształcenia uczniów zdolnych

  • Nauczyciel ucznia zdolnego

  • Uczeń zdolny w społecznych kontekstach zaufania, wspólnotowości i autonomii, 

  • Rodzina ucznia zdolnego; ile zdania na siebie, a ile zaufania do wsparcia

  • Ludzie zdolni i twórczy na rynku pracy w społecznych kontekstach zaufania, wspólnotowości i autonomii, 

  • Uczniowie zdolni w globalnych i lokalnych relacjach społecznych

  • Metodologia badań nad zdolnościami i twórczością.

Serdecznie zapraszamy do udziału w sympozjum

prof. dr hab. Wiesława Limont
prof. dr hab. Maria Ledzińska
dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS
dr hab. Teresa Giza, prof. WŚ

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z dr Joanną Łukasiewicz-Wieleba: jlukasiewicz@aps.edu.pl

Comments are closed.